BeslagsGruppens lås med i TV3s "Stoppa Tjuven"

Se vårt säkerhetslås BG 750 som var med när man gjorde ett hus inbrottssäkert.

Beslagsgruppen AB • Bangårdsvägen 27 • 428 36 Kållered  • Tel 031-795 13 50 • Fax 031-94 00 10 • E-post