Certifierade produkter

Fönsterlås

Vädringsbeslag

Övriga produkter

Handtag

Elektronik

 

GLIDBLECK 652

Till fönster och fönsterdörrar

Spikas i karmunderstycket alt. mot varandra i karm/båge för höjdjustering.

Beställningsnummer: 652

VREDSKYDD 2750

Med spärr

Monteras över låsvredet på entrédörrens innersida för att förhindra
oönskat öppnande.

BRYTSKYDD

För täckning av dörrspringan på öppningssidan mellan karm och båge.

 

KARMDUBB 650

För entré- och terrassdörrar.

Monteras på dörrens gångjärnssida för att förhindra avlyftning av dörrbladet.

Material: Härdat stål

Ytbehandling: Glansförzinkad

Beslagsgruppen AB • Bangårdsvägen 27 • 428 36 Kållered  • Tel 031-795 13 50 • Fax 031-94 00 10 • E-post