Brytsäkring 649

Intrångsskyddande

 

För sammankoppling av inner- och ytterhandtag.

 

Brytsäkringens smala del kopplas på ytterhandtaget.

Brytsäkringens smala del brister vid onormalt hög belastning på ytterhandtaget, när innerhandtaget är spärrat.

Vid montering bör fyrkantssprintarna anpassas så, att brytsäkringen ligger an mot låskistans yttersida för att förhindra angrepp på innerhandtaget från utsidan.

 

Artiklar

649

 

Beslagsgruppen AB • Bangårdsvägen 27 • 428 36 Kållered  • Tel 031-795 13 50 • Fax 031-94 00 10 • E-post