Fönsterspärr 10

Vädringsbeslag för inåtgående fönster

 

• Extra kraftiga för barnskydd

• Vändbart höger/vänster

 

Vädringsarmen är försedd med 12 vädringslägen.

Det första vädringsläget träder automatiskt i funktion när fönstret öppnas helt till stoppet på vädringsarmen.

För mindre vädringsöppning används något av de andra lägena, som manuellt fixeras i önskat läge.

Vädringsarmen ligger alltid i ingrepp när fönstret är stängt.

För frikoppling trycks spärrplattan ner, samtidigt som armen trycks ut vid det markerade urtaget på armens ena sida.

Vid stängning av fönstret återgår barnskyddet automatiskt i funktion.

Fönstrets öppning får inte överstiga 10 cm.

Rätt montering är viktig för att beslagen skall fungera tillfredsställande.

 

Montering:

Beslaget monteras ca 15 cm in på fönstrets öppningssida med
armens fingergrepp och fästets öppningssida vända mot gång-
järnssidan

Färg

Vit

 

 

Artiklar

Fönsterspärr 10-V

Beslagsgruppen AB • Bangårdsvägen 27 • 428 36 Kållered  • Tel 031-795 13 50 • Fax 031-94 00 10 • E-post